top of page
kohtaamisia.jpg
Search
  • Writer's pictureTarumusiikki

Yhteinen sävel: Musiikkia lasten ryhmiin

Vuonna 1905 perustetun Suomen Valkonauhaliiton toiminnan painopisteenä on sekä ongelmia ennaltaehkäisevä että korjaava työ koko väestön parissa. 2010 - luvulla olemme toteuttaneet useita hankkeita musiikin ja hyvinvoinnin alueella. Yksi hankkeiden tuotos on Musiikkia lasten ryhmiin - materiaalipaketti.  Materiaaleja käytetään kevään 2018 aikana Yhteinen sävel - ryhmissä, joiden toteuttamiseen Valkonauhaliitto sai tukea Stiftelsen 7:nde Mars Fondenilta. Olemme toiminnallamme tuoneet pienen lisämme vuosien aikana kulttuurin ja hyvinvoinnin saavutettavuuden parantamiseksi. Vuoden 2017 aikana järjestimme muun muassa säännöllisesti musiikkiterapeutin vierailuja Katriinan sairaalassa ja hoivakodeissa, erityisryhmien ja turvapaikanhakijoiden taidetyöpajoja sekä yhteisöllisiä musiikkiryhmiä syrjäytymisvaarassa oleville ihmisille kaikista ikäluokista.Valkonauha on osaltaan vaikuttamassa suomalaiseen ehkäisevän päihdetyön kenttään yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Monenlaisen matalan kynnyksen työn ohella musiikkitoimintamme on viime vuosina ollut ehkäisevän päihdetyön saralla aktiivista. Yhteinen sävel - musiikkiryhmien tavoitteena on kiinnittää musiikin ja taiteen avulla huomiota sosiaalisten taitojen ymmärrykseen ja opetteluun ja tutustua mielen hyvinvoinnin perusteisiin.  Lisäksi ryhmissä pohditaan erityisesti digitaalisen riippuvuuden käsitystä ja etsitään luontevia tapoja antaa aistien ja mielen hengähtää ilman kiireen tai ylikuormituksen tunnetta.


Yhteinen sävel - kirjoituksiin kokoamme toukokuussa ja kesäkuussa 2018 järjestettyjen ryhmien antia. Yhteinen sävel - kiertue alkoi toukokuussa espoolaisesta Jalavapuiston koulusta, jossa järjestettiin keväinen musiikkihetki TAO-opetuksen puitteissa. Seuraavilla viikoilla jatkoimme nurmijärveläisen päiväkodin integroidussa erityisryhmässä kahden ryhmäkäynnin ajan. Musiikkiryhmät olivat osallistujille erilaisia, jännittäviäkin tapahtumia, joissa oli mielenkiintoista kokeilla erilaisia soittimia ja soittotapoja. Ryhmissä soitettiin esimerkiksi boomwhackereita, pieniä djembe-rumpuja, erilaisia rytmisoittimia, kellopelejä, ksylofoneja ja kitaraa.Molemmilla ryhmäkerroilla tutustuimme musiikillisten tehtävien avulla tunnetiloihin ja niiden ilmaisemiseen. Pienryhmissä tehtiin omia sävellyksiä, jotka esitettiin muille ryhmäläisille. Ohjaajien mukaan jokainen lapsi sai ainutlaatuisia onnistumisen kokemuksia, ja syntyikin pohdintaa, että miten näitä kokemuksia voitaisiin myöhemminkin vahvistaa. Ryhmän aikuisten kanssa päädyimme myös pohtimaan työntekijöiden kanssa erityisesti kulttuuritarjonnan ja saavutettavuuden käsitteitä.


Miten voisimme varmistaa, että kaupunkien ulkopuolella, syrjäisemmissä paikoissa asuvat lapset ja nuoret voisivat myös päästä osalliseksi monipuolisesta kulttuurisesta ja hyvinvointia lisäävästä tarjonnasta? Yhtenä työskentelymenetelmänä nähtiin juuri tämänkaltainen palvelujen tuominen ryhmien ulottuville. Tärkeänä pidettiin myös työntekijöiden kannustusta ja tukea, jotta he rohkaistuvat sekä etsimään että luomaan itse näitä mahdollisuuksia lapsille ja nuorille.


Suomen Valkonauhaliitto kiittää Stiftelsen 7nde Mars Fondenin tuesta Yhteinen sävel - ryhmiin.


#hyvinvointi #sosiaalisettaidot #kulttuurinsaavutettavuus #ennaltaehkäiseväpäihdetyö

27 views0 comments
bottom of page