top of page
kohtaamisia.jpg
Search
  • Writer's pictureTarumusiikki

Viisi vinkkiä vastuulliseen ja ketterään musiikkitoimintaan

Updated: Sep 24, 2021

Näin järjestimme Kalastajien matkassa -yhteisökonserttikiertueen hoivakodeissa kesällä 2021


Tarumusiikki - Kalastajien matkassa

Mikä vetää kalastajia vesille? Olisiko jotain, mitä voisimme oppia heiltä luonnon monimuotoisuudesta, ystävyydestä tai yhteisöllisyydestä? Näiden kysymysten siivittämänä alkoi Kalastajien matkassa -yhteisökonserttikiertueen suunnittelu keväällä 2021.


Pieni ja tehokas tiimimme, johon kuuluivat musiikkiterapeutit Tuuli Uosukainen ja Taru Koivisto sekä musiikkikasvattaja Salla Kostamo, oli vakaasti päättänyt – pandemian haasteista huolimatta – toteuttaa yhteisökonserttikiertueen jossakin muodossaan kesän aikana.


Pienille ryhmille olimme lisäksi suunnitelleet työpajoja, joita jokainen työryhmän jäsen voisi toteuttaa itsenäisesti. Järjestimme tilaisuuksia myös päiväkodeissa, mutta tässä kirjoituksessa käsittelemme asiaa erityisesti ikäihmisten hoivapalvelujen kanssa tehtävän yhteistyön näkökulmasta.


Meillä oli jo jonkin verran kokemusta korona-ajalta työskentelystä hoivakodeissa, ja terveysturvalliset periaatteet olivat meille työmme vuoksi tuttuja jo ajalta ennen koronaa. Yhteisökonserttien toteuttamisessa meitä auttoi myös pitkä yhteistyömme, joka oli alkanut jo ennen koronaa monien yhteistyökumppaneiden kanssa.


Näistä syistä moniammatillinen yhteistyö esimerkiksi vantaalaisten hoivakotien kanssa sujui todella hyvin. Voisi kuvailla, että tiimimme oli konserttipäivinä ikään kuin laajentunut käsittämään sekä terveydenhuoltohenkilökunnan hoitolaitoksissa, että oman kolmen hengen tiimimme.


Mikä konserttikiertueessa oli erilaista verrattuna aikaan ennen pandemiaa?


Listasimme yhdessä viisi asiaa, joiden avulla pystyimme järjestämään pienimuotoisen kiertueen, jossa ei ollut erikseen tuottajaa tai suuremman taide- ja kulttuurilaitoksen taustatukea. Nämä vinkit pätevät myös yleisesti, ilman pandemiakontekstia, yhteistyöhön hoivapalvelujen kanssa.


1. On tärkeää, että hoivakodin henkilökunta tietää mahdollisimman paljon toteutettavasta toiminnasta ennen yhteisöllistä tapahtumaa, jotta he voivat olla mahdollisuuksien mukaan auttamassa onnistuneen tapahtuman järjestelyissä.


Tiedotus ja kommunikointi on käymässä vuosi vuodelta sirpaleisemmaksi. On tärkeää käyttää mahdollisimman monenlaisia kommunikointikanavia tiedon perille saamiseksi. Me lähetimme kahteen kertaan Kalastajien matkassa -esitteet sähköpostitse hoitolaitoksiin sekä tiedotimme kiertueesta sosiaalisen median eri kanavien kautta. Tarvittaessa soitimme myös puheluita asioita varmistaaksemme.


Varmistimme tulomme edellisenä päivänä ja kysyimme tuolloin vielä vinkkejä ja tarkempaa ohjeistusta käytännön järjestelyihin liittyen. Korona-ajan hoito- ja kulttuurivajeen vuoksi monien hoivakotien asukkaiden kunto on heikentynyt huomattavasti, ja siksi henkilökunnan läsnäolo ja yhteistyö heidän kanssaan on erityisen tärkeää.


2. Joustavat toimintatavat ja valmius soveltaa asioita helpottavat tilaisuuden järjestämistä.


Tiimimme puolelta joustavuus tarkoitti esimerkiksi sitä, että sisällytimme kiertuebudjettiin aiemmasta poiketen äänentoistopalvelut, koska useimmat tilaisuudet järjestettiin ulkona turvaväleillä. Alkuun pohdimme myös, että toteuttaisimmeko itse äänentoiston, koska saatavilla on nykyään edullisia kaiutinsettejä ja monissa hoivakodeissa saattaa olla äänentoistolaitteet jo omasta takaa. Tällä kertaa päädyimme kuitenkin Timo Koiviston ammattiapuun.


Joustimme aikataulujen suunnittelussa siten, että konserttiajat varattiin vain muutamaa viikkoa ennen toteuttamista. Näin vältyimme aikataulujen edestakaisin veivaamiselta, vaikka koronaohjeistusta muutettiin noina viikkoina lyhyellä varoitusajalla. Myös osallistujamäärissä oli joustettava, ja osallistujia tilaisuuksissa oli luonnollisesti vähemmän kuin ennen pandemiaa. Toisaalta olimme videoineet etukäteen sekä lastenkonsertin että hoivakotien konsertin, jotta kaikki halukkaat pystyisivät konserttiin jollakin tavalla osallistumaan.


3. Pilotoimalla tilaisuutesi pystyt minimoimaan riskejä ja osoitat kunnioitusta tilaisuuteen osallistuvien elämäntilannetta kohtaan.


Hetkinen! Eihän maski päässä voikaan puhaltaa saippuakuplia tai soittaa huilua. Mitenkäs tämä käsien ja marakassien desinfioiminen nyt tehdäänkään keskellä kaikkea muuta hulinaa? Vaikka teimme riskienhallintasuunnitelmaa pitkin kesää, päätimme järjestää vielä pilottikeikat (ns. kenraaliharjoitukset) kahdessa päiväkodissa ja yhdessä hoivakodissa.


Pilottien aikana keskustelimme henkilökunnan kanssa heidän näkemyksistään terveysturvallisuuteen ja onnistuneiden tilaisuuksien järjestämiseen liittyen. Pyysimme myös palautetta konsertteihin osallistuneilta lapsilta ja ikäihmisiltä. Pilottien jälkeen pystyimme myös parantamaan konserttien varsinaista musiikillista ja taiteellista sisältöä.


Kävimme tärkeitä pohdintoja siitä, että miten voisimme turvallisesti ja vastuullisesti tehdä musiikkia yhdessä ihmisten kanssa. Pilottikonserttien perusteella osasimme varautua siihen, että perusvuorovaikutustaidot – esimerkiksi silmiin katsominen, tervehdykseen vastaaminen tai vuorovaikutteinen musisoiminen ja laulaminen – saattaisivat konserttiin osallistujilla olla hiukan vielä haussa pitkän eristysajan vuoksi.


Aina varsinaisten pilottien järjestäminen ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, ja silloin on tärkeää etukäteen pohtia ja esimerkiksi listata ylös tapahtumiin liittyviä epävarmuustekijöitä ja vastaavasti myös uusia hienoja uusia mahdollisuuksiakin.
4. Luota itseesi, osaamiseesi ja/tai ammattitaitoosi – kokeile rohkeasti!


Vaikka omalla tiimillämme on jo paljon aiempaa kokemusta tällaisen toiminnan järjestämisestä, pohdimme, että on tärkeää uskaltautua rohkeasti kokeilemaan ja kehittämään yhteisöllistä toimintaa pandemian jälkeen. Haluammekin kannustaa näiden ohjeiden myötä myös sellaisia esiintyjiä, ja myös vapaaehtoisia, jotka eivät ole vielä hoitolaitoksissa vierailleet, toteuttamaan toimintaa yhdessä henkilökunnan kanssa.


Terveysturvallisen ajattelun lisäksi kokonaisvaltainen hyvinvointiajattelu on tärkeää. Kiertueellamme havainnoimme ja meille kerrottiin, kuinka monet osallistujat ovat kokeneet suoranaista esteettistä ja kulttuurista deprivaatiota eli perustavanlaatuista inhimillistä puutetta pandemian aikana. Matkan varrella koetuista haasteista huolimatta olimme hyvin tyytyväisiä, että sitkeästi valmistelimme ja toteutimme kiertueen.


5. Kaikkeen ei tarvitse suostua tai venyä.


Laki kuntien kulttuuritoiminnasta, kansainväliset ihmisoikeussopimukset sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävien kulttuuritoimintojen periaatteet ohjaavat monien muiden lakien ja periaatteiden tavoin kulttuurihyvinvointia nyky-Suomessa. Tämä tarkoittaa sitä, että järjestäjien lisäksi toiminnan vastaanottavalla taholla on myös velvollisuuksia ja vastuita, joita täytyy jatkossa tarkemmin pohtia.


Yksi tiimiämme pohdituttanut asia oli yksittäisten keikkojen ja freelancereiden työstä sopiminen. Olisi hyvä miettiä, että tulisiko näistä asioista sopia jatkossa kirjallisesti. On varsin tavallista, että sosiaali- ja terveydenhuollon tilaajataho saattaa ilmoittaa esimerkiksi inhimillisen unohduksen, henkilöstövajeen tai sateisen sään tilaisuuden peruuntumisen syyksi. Tällöin järjestäjän vastuulle saattavat jäädä moninaiset asiat, esimerkiksi taloudellisista tappioista vastaaminen tai osallistujien kulttuurihyvinvointiin ja toiminnan jatkuvuuteen liittyvät seikat.


Kulttuurinen esteettömyys on asia, joka ei välttämättä vielä toteudu kaikkien hoitolaitosten arjessa. Tämä vaikeuttaa usein kulttuurihyvinvointitoiminnan järjestämistä. Tätä pohdimme tarkemmin vielä toisessa blogikirjoituksessamme: Kulttuurisesta esteettömyydestä.


Suomen Valkonauhaliitto ja Vantaan seurakunnat tukivat Kalastajien matkassa -kiertueen ja työpajojen järjestämistä Kiteellä, Espoossa, Vantaalla ja Helsingissä kesän 2021 aikana. Tilaisuudet järjestettiin terveysturvallisesti siten, että osallistujamäärä oli kulloinkin voimassa olevien säädösten mukainen ja osallistumaan pystyi vaikkapa hoivakodin parvekkeelta esitystä seuraamalla.


Kalastajien matkassa kulkivat musiikkiterapeutit Tuuli Uosukainen ja Taru Koivisto sekä musiikkikasvattaja Salla Kostamo. Lisäesityksiä järjestetään tarpeen mukaan syksyllä 2021 ja keväällä 2022. Järjestämme myös joulukuussa 2021 Tonttuja! -kiertueen, joka toteutetaan hoivakotien, asumisyksiköiden ja päiväkotien sisä- tai ulkotiloissa. Yhteydenotot Suomen Valkonauhaliiton pääsihteeri Irja Eskelinen irja.eskelinen@suomenvalkonauhaliitto.fi, puh. 09 135 1268.

74 views0 comments
bottom of page