top of page
kohtaamisia.jpg
Search
  • Writer's pictureTarumusiikki

Musiikkia sairaaloissa

Updated: May 28, 2021

2010-luvun alussa kollegani, musiikkiterapeutti Anita Forsblom, esitteli minulle paikan nimeltä The Louis Armstrong Centre for Music and Medicine. Kyseessä on New Yorkin Manhattanilla sijaitsevan opetussairaala Mount Sinai Beth Israelin (sekä sittemmin myös St. Luke´s Roosevelt Hospitalin) musiikkiterapian tutkimus- ja opetusklinikka, jota johtavat Clinical Director John Mondanaro ja Dr. Joanne Loewy ryhmineen. Kiinnostuin valtavasti mahdollisuudesta päästä osallistumaan sairaalan arkeen ja ns. medikaaliseen musiikkiterapiaan Thanks to Scandinavia - stipendiohjelman kautta, ja vierailu toteutuikin vihdoin kesällä 2015.


Vierailu klinikalla oli mieleenpainuva monelta osin. Erityisesti kliinistä työtä tekevien musiikkiterapeuttien musiikillinen osaaminen, musiikkiterapian tutkimusryhmän moniammatillinen työ ja sen yhdistäminen lääketieteeseen tekivät vaikutuksen. Kahden viikon aikana kollegamme ohjasivat meitä, ympäri maailmaa tulleita musiikkiterapeutteja, opiskelijoita ja tutkijoita, ymmärtämään klinikan toimintatapoja, filosofista näkökulmaa ja hyvin luonnollisesti toteutuvaa kulttuurisensitiivistä työskentelyä.


Saimme olla mukana molempien sairaaloiden osastoilla, joissa teimme musiikki-interventioita monenlaisten ryhmien kanssa. Vierailimme niin syöpäosastoilla, sädehoitoyksikössä, vastasyntyneiden teho-osastolla, lastenosastolla, kuin palliatiivisellakin osastolla. Ohjelmassa oli työskentelyä yksilöllisesti, perheiden ja ryhmien kanssa. Työskentely oli monella tapaa erilaista kuin mihin olin Suomessa laaja-alaisena musiikkiterapeuttina työskennellessäni tottunut.


Kuten moni muu New Yorkissa vieraillut pohjoismainen musiikkiterapian stipendiaatti ja tutkija, myös minä mietin vierailun jälkeen seuraavia kysymyksiä: miten voisimme saada vastaavaa toimintaa Suomeen ja muihin Pohjoismaihin? Ja vielä, miten voisimme saada sairaaloissa tapahtuvan musiikkiterapian ja muun musiikin käytön luontevaksi osaksi omaa kulttuurista näkymäämme, ei pelkästään muualta maailmasta siirretyksi malliksi tai metodiksi?


Nyt vaikuttaa siltä, että aika alkaa Pohjoismaissa olla kypsä laajemmalle musiikkiterapian ja musiikin soveltamiselle terveydenhuollon ympäristöissä. Suomessa työskentelee muutamia musiikkiterapeutteja sairaaloihin palkattuina ammattihenkilöinä, heistä uusimpana musiikkiterapeutti/psykoterapeutti FT Hanna Hakomäki, joka kehittää toistaiseksi maamme ainoana lastenpsykiatriassa ja osittain myös lastensairaalassa työskentelevänä musiikkiterapeuttina musiikkiterapian käytänteitä osana Uuden lastensairaalan toimintaa Helsingissä.
Muissa Pohjoismaissa, esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa, musiikkiterapeutteja työskentelee sairaalaympäristöissä. Norjassa CREMAH - tutkimuskeskus (Centre for Research in Music and Health) osana Norwegian Academy of Music - yliopistoa on toiminut sekä tutkimuksen käynnistäjänä että käytännön työn tukena yhä laajenevalle joukolle kliinistä työtä sairaaloissa tekeviä musiikkiterapeutteja.


Osallistuimme Hanna Hakomäen kanssa “Music in Paediatric Hospitals” - symposiumiin, joka järjestettiin keväällä 2018 Oslossa, keräten osallistujia jokaisesta Pohjoismaasta. Nyt voimme iloisina julkistaa, että uusi pohjoismainen tieteellinen, vertaisarvioitu online-lehti nimeltään Journal of Music, Health and Well-being perustetaan CREMAHin toimesta. Myös suomalaisia tutkijoita ja kliinikoita kutsutaan mukaan kirjoittamaan ja tutkimaan pohjoismaista musiikkia, hyvinvointia ja terveyttä.


Linkki kirjoituskutsuun: https://nmh.no/en/research/cremah/news/call-for-articles-music-in-paediatric-hospitals


The Louis Armstrong Center for Music and Medicine - klinikka

http://www.mountsinai.org/about/newsroom/2016/louis-armstrong-center-for-music-and-medicine-at-mount-sinai-beth-israel-announces-2016-what-a-wonderful-world-honorees


Jyväskylän yliopisto, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Musiikkiterapian oppiaine

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku/oppiaineet/terapia


Centre for Research in Music and Health, Norwegian Academy of Music https://nmh.no/en/research/cremah


Helsingin sanomat: Uusi lastensairaala on viimein valmis

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005684217.html


Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri: Musiikki kuntouttaa aivosairauksissa

http://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/tiedotteet/Sivut/Musiikki-kuntouttaa-aivosairauksissa.aspx

139 views0 comments
bottom of page