top of page
kohtaamisia.jpg
Search
  • Writer's pictureTarumusiikki

Mitä etämusiikkiterapia on? Kelan tutkimusrahoitus katsaukseen

Updated: May 31, 2021

Tutkijat Taru Koivisto ja Päivi Saukko kartoittavat etämusiikkiterapian mahdollisuuksia tulevassa raportissa.


Pandemian myötä terapiapalvelut ovat monien muiden julkisten palvelujen ohella siirtyneet osittain tai kokonaan etämuotoihin. Terapeutit ovat kehittäneet vauhdilla uusia etätyöskentelyn muotoja täydentämään kasvokkain tapahtuvan terapiaa. Digitalisaatio on viimeistään nyt saavuttanut myös musiikkiterapiapalvelut, joiden etäsovellukset on perinteisesti nähty melko haastavina toteuttaa.


Kelan tutkimusrahoitus kohdennetaan sairausvakuutuksen ja kuntoutuksen kehittämisen sekä sairauksien ehkäisemisen (sekundaaripreventio) kannalta tärkeisiin tutkimuksiin. Vuonna 2021 kohdennetun haun aiheisiin kuului muun muassa etäkuntoutus. Kela on julkaissut aiheesta aiemmin kirjallisuuskatsauksia (ks. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/161341). Aiempien katsausten pohjalta on todettu, että tutkittua tietoa aiheesta on ollut niukalti. Pandemia-aika on kuitenkin laajentanut käytännön toiminnan lisäksi myös tutkimusta aiheen ympärillä ja uutta tietoa kertyy tällä hetkellä nopeasti.


Musiikkiterapian mahdollisuuksiin ja erityiskysymyksiin syventyvä raportti ”Etämusiikkiterapia: Systemaattinen katsaus kirjallisuuteen” julkaistaan vuoden 2022 aikana. Musiikkiterapian asiakasryhmistä tarkastelun kohteena ovat erityisesti lapset, nuoret ja aikuiset, jotka voimassa olevan lainsäädännön mukaan olisivat oikeutettuja Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen.


Raportissa pohditaan toimintakyvyn tukemista erityisesti ICF-viitekehyksen ja toimintakyvyn osa-alueiden näkökulmasta. Tutkija Päivi Saukko on perehtynyt näihin kysymyksiin lasten musiikkiterapiaprosessia tarkastelleen väitöstutkimuksensa ja kehitysvammaisten musiikkiterapiaan keskittyneen meta-analyysin pohjalta (Saukko & Hakomäki 2019).


Rahoitusta etäterapioiden kirjallisuuskatsauksiin saivat Tarumusiikki Oy:n ohella esimerkiksi Jyväskylän yliopisto ja Kuntoutussäätiö (https://www.kela.fi/tutkimusrahoitus_rahoitusta-saaneet-tutkimukset).


Yhteystiedot: tarumusiikki@gmail.com


Lähteet:


Kelan myöntämä tutkimusrahoitus. 27.5.2021 https://www.kela.fi/tutkimusta-tukemassa_tutkimusrahoitus


Saukko, P. & Hakomäki, H. 2019. Musiikkiterapian vaikutus kehitysvammaisten lasten, nuorten ja aikuisten toimintakykyyn. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 18.
193 views0 comments
bottom of page