top of page
kohtaamisia.jpg
Search
  • Writer's pictureTarumusiikki

Koskela Primary School Music For All

Updated: Aug 9, 2018

Lomat ovat loppumaisillaan, vaikka helteiset kelit eivät vielä päätykään. Koululaiset palaavat koulun penkille pääkaupunkiseudulla huomenna torstaina ja muuallakin Suomessa viimeistään ensi viikolla. Kesän päättyminen ja lukukauden aloitus merkitsevät myös vanhemmille kiireistä arkea ja lapsille paluuta harrastusten pariin. Tämän viikon Vieraskynä-kirjoittajamme, Riikka Ahokas, on tutkijana projektissa, joka pyrkii tarjoamaan laadukasta musiikin perusopetusta ala-asteelaisille osana koulupäivää.

Yksi projektin isoista vaikutustekijöistä on instrumenttihankinnat - tässä uudet pikkudjembet (15 kpl) odottelevat luokkaan pääsyään. Kuva: Riikka Ahokas

Syksystä 2016 alkaen Koskelan ala-asteen oppilaat ovat olleet mukana Opetus- ja Kulttuuriministeriön ja Helsingin kaupungin rahoittamassa, taiteen perusopetuksen saavutettavuuden parantamiseen kohdistetussa projektissa. Jokainen koulussa aloittava ekaluokkalainen on Käpylän Musiikkiopiston toteuttamassa opetuksessa mukana. Tällä hetkellä jo yli puolet koulun oppilaista osallistuu projektiin.


Opetussuunnitelmaa on työstetty ja työstetään koko ajan yhteistyössä koulun luokanopettajien ja musiikkiopiston opettajien kanssa. Projekti pyrkii hyödyntämään musiikkiopiston kaiken kompetenssin ja toteuttaa laadukasta, kaikki oppilaat tavoittavaa taiteen perusopetusta koulu-kontekstissa, osana koulupäivää. Musiikkiopiston oppilaat, orkesterit ja opettajat tekevät koululla konserttivierailuja, koulun oppilaat pääsevät erilaisiin produktioihin mukaan ja musiikkiopiston opettajat täydentävät pääopettajan toteuttamaa musiikin hahmotus- (musiikkiliikunta, rytmiikka) ja instrumenttiopetusta vierailuillaan.


Koska Käpylän Musiikkiopiston opetustarjonta kattaa myös kansanmusiikin opetuksen, vuositasot 1 ja 2 ovat kamu-painottuneita. 1- ja 2- luokkalaiset ovat nyt saaneet opetusta kanteleen, djemben ja ukulelen soitossa, musiikkiliikuntapainotteisen musiikin hahmotus-opetuksen lisäksi. Lukuvuoden taas alkaessa, pääsemme hyödyntämään juuri ennen koulun loppumista hankittuja sähköpianoja, kun 3-luokkalaiset etenevät vapaaseen säestykseen ja syventävät musiikkiteknologian opiskelua.Sormijärjestyksen opettelua viisikielisillä kanteleilla. Kuva: Riikka Ahokas

Projekti on ainutlaatuinen ja uraauurtava. Opetussuunnitelmaa työstetään aktiivisesti koko ajan, jotta se toimisi paremmin näiden kahden, taiteen perusopetuksen ja peruskoulumaailman erilaisten pedagogisten suuntausten välissä. Oman väitöskirjatutkimukseni (musiikkiliikunnan metodien vaikutus toiminnanohjaukseen, JY, Musiikkikasvatus) lisäksi seuraan ja analysoin aktiivisesti tämän yhteistyön toimimista ja pyrin tuottamaan ja tarjoamaan tästä tutkimustyöstä kumpuavia välineitä muillekin yhteistyötahoille.

Opetussuunnitelmaan on sisällytetty myös soitinrakennusta. Kuluneina vuosina 1-luokkalaiset ovat saaneet itse rakentaa kierrätysmateriaalista pitkähuilun, jonka he saavat lukuvuoden päätteeksi itselleen. Kuva: Riikka Ahokas

Tavoitteenani on että tämän avulla mahdollisimman moni musiikkiopisto kykenisi toteuttamaan samankaltaista, tasokasta toimintaa sektorilla, jossa tasa-arvoinen taiteen perusopetus ei vielä kohtaa ns. kysyntää. Sydämeni soi, kun saan olla tämän projektin pääopettajana! Myös väitöskirjatutkimukseni ensimmäisen osatutkimuksen, ’musiikkiliikunta- ja rytmiikkapainotteisen musiikinopetuksen vaikutus lukivalmiuksiin ja työmuistiin’ (2017-2018) alustavat tulokset ovat hyvin lupaavia. Teimme viimeiset seurantamittaukset koululla lukuvuoden päätteeksi yhteistyössä laaja-alaisen erityisopettajan kanssa, ja aineisto-analyysin valmistuttua pääsen vihdoinkin raportoimaan tästä osatutkimuksesta.


Kirjoitan projektista lapsille ja lasten vanhemmille, sekä koulun opettajille suunnattua blogia: http://koskelakmo.blogspot.com


Lyhyt esittely tutkimusintresseistäni yliopiston sivuilla: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku/henkilokunta/copy_of_tohtorikoulutettavat/ahokas-jenni-riikka


#musiikkikasvatus #musiikkiopisto #perusopetus

55 views0 comments
bottom of page