top of page
kohtaamisia.jpg
Search
  • Taru Koivisto ja Henrik Lampikoski

Kohtaamisia-blogin joulukalenteri on osa Tutkitun tiedon vuotta 2021

Updated: Dec 2, 2021

Ihmisten hyvinvoinnin edistämisen menetelmät kehittyvät jatkuvasti, ja tutkimusnäytön kertyessä kulttuurihyvinvoinnin työmuodot perustuvat yhä enenevässä määrin tutkittuun tietoon. Lupaavien tulosten myötä nämä uudet menetelmät ovat muuttumassa osaksi tulevaisuuden hoitoalaa.


Kohtaamisia-blogin joulukalenteri, joka julkaistaan osana Tutkitun tiedon teemavuotta, kertoo osallistavasta taidetoiminnasta ja kulttuurihyvinvoinnista käytännön esimerkkien kautta. Tietoa näyttöön perustuvista työmenetelmistä ja hyvinvoinnista tuodaan esiin erityisesti ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön näkökulmasta. Joulukalenterissa annetaan myös käytännön vinkkejä ja ideoita oman hyvinvoinnin edistämiseksi uuteen vuoteen siirryttäessä.
Tutkitun tiedon teemavuosi kokoaa yhteen tutkitun tiedon tunnettuutta edistäviä tapahtumia ja tekoja, tavoitteena saada kaikenikäiset tiedon pariin. Erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joiden toivotaan saavan teemavuodesta luovuutta, innostusta ja uskoa tulevaisuuteen. Teemavuoden järjestävät opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia ja Tieteellisten seurain valtuuskunta.Joulukalenterin toimittavat musiikkiterapeutti, kulttuurihyvinvoinnin tutkija Taru Koivisto ja lääkäri Henrik Lampikoski. Kalenteri on toteutettu yhteistyössä Suomen Valkonauhaliiton kanssa.


Joulukalenterin luukut avautuvat viikoittain tällä alustalla, tuoden joulun odotukseen monia iloisia, ja usein yllättäviä, näkökulmia nopeasti kehittyvältä kulttuurihyvinvoinnin alalta!


92 views0 comments
bottom of page