top of page
kohtaamisia.jpg
Search
  • Writer's pictureTarumusiikki

Jag lyssnar till vardagen när jag lever -verkstäderna får oss att stanna upp och betrakta oss själv

Updated: May 28, 2021När jag skriver denna text söker jag mig till en så lugnt miljö som möjligt för att kunna koncentrera mig helt och hållet på att skriva utan att bli störd. Jag väljer den lugnaste delen av mitt hem, intar en bekväm ställning framför datorn och andas djupt när jag träder in i tystnaden. Snart kan jag inte längre koncentrera mig. Grannen på andra sidan väggen har startat sin tvättmaskin. Ute i korridoren stiger någon in i den gamla hissen och låter korggrinden slå igen med en smäll.


När oväsendet från grannarna slutat störa mig lägger jag märke till surret från luftkonditioneringen i min bostad. Till slut får min kurrande mage frustrationen att nå sin kulmen. Jag blir tvungen att medge att jag inte kan skapa den fullkomliga tystnad jag önskar mig. Jag bestämmer mig för att ta fram en spellista med akustisk musik i mobilen, och så låter jag musiken ta över. När jag lugnat ner mig en stund sätter jag mig på nytt framför datorn. Äntligen är jag färdig för att skriva.

Hur medvetna är vi egentligen om de olika ljuden som omger oss och hur de påverkar vårt humör, våra känslor och vårt välbefinnande?

Olika ljud omger oss under hela livet. Inte ens i moderlivet befinner vi oss i fullständig tystnad, för redan ett foster kan höra vissa ljud från världen utanför liksom moderns kroppsfunktioner, hjärta och fotsteg. Efter förlossningen växer barnet upp i den ljudmiljö som omgivningen erbjuder. När världen förändras förvandlas samtidigt denna miljö.

Raymond Murray Schafer, pionjär inom ljudbildning (sound education) konstaterade 1977 att världen vi lever i innehåller fler ljud än någonsin tidigare. Redan vid det laget hade buller blivit ett problem i hela världen. Ökad mängd teknologi för ständigt med sig nya ljud medan många ljud som varit bekanta för tidigare generationer nu främst förekommer på gamla inspelningar. Urbaniseringen har också bidragit med ett stort antal nya ljud i omgivningen, vilket gjort det svårare att särskilja enskilda ljud. Denna ljudmiljö förvandlas lätt till ett buller som man har svårt att få ett grepp om. Hur medvetna är vi egentligen om de olika ljuden som omger oss och hur de påverkar vårt humör, våra känslor och vårt välbefinnande?


Att medvetet beakta omgivningen man lever i och de ljud som förekommer inom den är viktigt för att uppnå ökat välbefinnande. Allmänt taget har det blivit svårare att koncentrera sig på en sak i taget, och det känns som om sådan förmåga inte förutsätts i samma omfattning som tidigare. På Spotify kan man alltid byta låt eller artist om man inte gillar det som spelas upp. Tv-programmen har snabbare tempo än tidigare, och på Netflix är det möjligt att ”hoppa över intro” för att ingen ska behöva gå miste om denna värdefulla halvminut av sitt liv. När jag för första gången upptäckte begreppet ljudbildning insåg jag att vi för en gångs skull stannade upp för att lyssna in, utan att skynda vidare, hurdan värld vi verkligen lever i. De omgivande ljuden har en enorm inverkan på oss, och att vara medveten om och fokusera på dem kan faktiskt hjälpa oss att må bättre.


Jag lyssnar till vardagen när jag lever-verkstäderna är avsedda att få deltagarna att bli mer öppna för omgivande ljud, reflektera över hur musiken är närvarande i det egna livet och tänka på hur den kan utnyttjas för att öka det personliga välbefinnandet. På grund av koronapandemin har vi tyvärr inte kunnat ordna verkstäderna i form av fysiska möten, men vi har spelat in verkstäderna på video för att var och en ska kunna se dem hemma. Du kan läsa mer om de ingående övningarna i senare blogginlägg, men passa på att ta med dig den första övningen redan nu:


Ta en promenad i naturen. Lägg märke till alla ljud du hör. Ställ dig gärna på ett trevligt ställe och stanna upp för att bara lyssna. Gör en lista över alla ljud du hör och notera huruvida ljuden kommer från omgivningen eller om det är du själv som ger upphov till dem. Är något av ljuden konstant och ständigt närvarande? Är något av ljuden unikt, till exempel att en enskild gren knakar till för att sedan inte höras mer under den tid du lyssnar? Upprepas något sådant enskilt ljud ofta?


Denna lista kan finnas på papper, i telefonen eller helt enkelt i minnet. Ta ett foto av den mest intressanta ljudkällan och förvara bilden som minne! Gratulera dig själv efter övningen, för nu har du framgångsrikt stannat upp mitt i vardagen och ägnat tid åt att lyssna till dig själv och din omgivning!


Salla Kostamo är musikpedagog och har under hösten 2020 varit med om att ordna verkstäder inom projektet Jag lyssnar till vardagen när jag lever. Projektet organiseras av Förbundet Vita Bandet i Finland och stöds av Stiftelsen 7:nde Mars Fonden.


LITTERATUR

Kostamo, S. 2019. Kuuntelukasvatus hyvinvoinnin tukena. Opetuskokeilu vapaan sivistystyön kentällä. Magisteruppsats.


Kurkela, K. 1994. Mielen maisemat ja musiikki. Musiikin esittäminen ja luovan asenteen psykodynamiikka. Helsingfors: Sibelius-Akademin. 2:a reviderade upplagan.


Schafer, R. M. 1977. The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World. Rochester, Vermont: Destiny Books. (e-bok)


Kankkunen, O. 2018. Kuuntelukasvatus suomalaisessa perusopetuksessa – kohti yhteisöllistä äänellistä toimijuutta. Helsingfors: Konstuniversitetets Sibelius-Akademi.


Uimonen, H. 2005. Ääntä kohti. Ääniympäristön kuuntelu, muutos ja merkitys. Tammerfors: Tammerfors universitet.

47 views0 comments
bottom of page