top of page

TARUMUSIIKKI OY

Tarumusiikin musiikkiterapiavastaanotto suljetaan 31.12.2022.

Kiitämme kaikkia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita vuosien varrelta!

Tarumusiikki Oy jatkaa 1.1.2023 alkaen tutkimus- ja kehittämiskeskuksena.

 

Asiantuntijuutemme keskittyy erityisesti kulttuurihyvinvoinnin, taiteen ja kulttuurin, kasvatuksen, ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön ja musiikkiterapian alueille.
 

Visionamme on tukea osallisuutta ja hyvinvointia lisäämällä kulttuurisensitiivistä ja ylisukupolvista ymmärtämystä sekä yhteisöllisyyttä yhteiskunnassa.

 

Palveluihimme kuuluvat

  • monitieteiset tutkimus-, kehittämis- ja kartoitustyöt

  • asiantuntijoiden ja tutkijoiden työnohjaus ja valmennus

  • työympäristöjen vuorovaikutuksen tukeminen, myös ns. hybridityö

  • kulttuurihyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin asiantuntijapalvelut

  • työpajojen ja toiminnan järjestäminen ja fasilitointi

 

Yhteistyössä:

 

RockHubs on musiikkikasvatuksen alan yhteisönkehittämis- ja koulutuspalvelu, joka auttaa luomaan esteettömiä ja monisukupolvisia musiikinoppimisympäristöjä erilaisiin asukas- ja muihin yhteisöihin. www.rockhubs.com

 

Suomen Valkonauhaliitto on ehkäisevää päihdetyötä tekevä yhteiskunnallinen järjestö, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja tukea ihmisiä erilaisissa ongelmatilanteissa. www.suomenvalkonauhaliitto.fi

bottom of page